Stone used in this application is Saint Laurent

Golden Porthoro
Black Porthoro Super
Carbon Porthoro
Tiger Porthoro
Missisippi Gold
Kavalli
Black Fossil
Black Marquino
Tobacco Black
Opera Fantasy
Sonata