Kota Blue Natural
Kota Blue Honed Finish
Kota brown Natural
Kota Brown Honed Finish
Lime Pink Natural
Lime Pink Honed Finish
Lime Black Natural
Lime Black Honed Finish
Tandoori Blue Natural
Tandoori Blue Honed Finish
Lime Peacock Natural
Lime Peacock Honed Finish
Tandoor Yellow Honed Finish
Tandoor Yellow Natural